Show simple item record

dc.contributor.authorNorberg, Lindhasv
dc.contributor.authorParemyr, Isabellesv
dc.date.accessioned2011-01-25T13:51:45Z
dc.date.available2011-01-25T13:51:45Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24264
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet är att belysa hur förskolepedagoger tänker kring och arbetar med att integrera musik i sin verksamhet som medel för lärande. Detta med särskild hänsyn till barns språkutveckling, motorik och sociala samspel. De frågeställningar vi valt att utgå från är: Hur använder pedagoger musik i lärandemiljön? Vad får det för resultat för barnen om pedagoger använder musik som ett medel för lärande? samt Hur tänker pedagogerna kring musik som medel för lärande? Undersökningen bygger på material i form av tidigare forskning samt på intervjuer med sex pedagoger på tre olika förskolor i skilda stadsdelar i Göteborgsområdet. Av de sex pedagoger vi har intervjuat arbetar tre på en förskola som har musikinriktning. Anledningen till varför vi valt att ha med denna baseras på intentionen att jämföra verksamheten där med hur andra förskolor arbetar med musik. Efter genomförda intervjuer har vi transkriberat de svar vi fått och gjort en sammanställning av dessa. Till sist har vi analyserat vårt empiriska material genom att använda oss av den litteratur vi läst. Resultatet av vår undersökning visar att samtliga informanter har en medvetenhet om att musik gynnar barns lärande, däremot använder sig informanterna av det på ett mer eller mindre medvetet sätt i respektive verksamhet. I de undersökningar vi gjort har vi sett att pedagogerna är medvetna om att musik främjar språket, motoriken och det sociala samspelet hos barnen. En del av pedagogerna verkar ha fått upp ögonen beträffande detta under vår intervju. Samtliga informanter i vår undersökning betonar vikten av att musik i första hand är glädje därav namnet på vår uppsats. Vår förhoppning är att detta arbete kan vara en källa till att hitta inspiration till att integrera musik som medel för lärande ute på förskolorna. Vidare bör lämpligen problemfältet inte enbart beröra oss som nyutexaminerade förskollärare utan även förskollärare som arbetat många år. Detta arbete har stärkt vår övertygelse om att musik på ett lustfyllt sätt kan    sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMusiksv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectfin- och grovmotoriksv
dc.titleMusik är glädje -En kvalitativ undersökning av hur förskollärare arbetar med musik som medel för lärandesv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record