GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Några elevers förmåga att reflektera över sin egen kunskapsnivå i skriftlig produktion i spanska efter avslutad grundskola


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24238

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24238_1.pdf376KbAdobe PDF
View/Open
Title: Några elevers förmåga att reflektera över sin egen kunskapsnivå i skriftlig produktion i spanska efter avslutad grundskola
Authors: Söderberg, Helena
Issue Date: 2010
Degree: Student essay
Keywords: Reflektion
Europeisk språkportfolio
självbedömni
Abstract: Arbetets syfte var att undersöka elevers förmåga att reflektera över och uppskatta sin egen språknivå i ämnet spanska med hjälp av checklistorna som finns i materialet Europeisk språkportfolio (ESP). Studiens två frågeställningar var: Har de undersökta eleverna lärt sig att reflektera över sin egen språkinlärning under tiden de gick i grundskolan? Samt, kan dessa elever avgöra vilken nivå deras kunskap i skriftlig produktion i spanska ligger på? Undersökningen baseras på en metodtriangulering d... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24238
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011