GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

Pedagogiska teorier om eleven i skolutredningar på 1940-tal och 1990-tal - En metaforanalys


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24177

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24177_1.pdfC-uppsats3048KbAdobe PDF
View/Open
Title: Pedagogiska teorier om eleven i skolutredningar på 1940-tal och 1990-tal - En metaforanalys
Authors: Holfve-Sabel, Mary-Anne
Issue Date: 25-Jan-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: C-uppsats
Maj 2000
Keywords: metaforer
Abstract: Bakgrund och syfte: Alla elever förutsätts klara betyget godkänd i grundskolan. Svenska, engelska och matematik har fått en särställning som kärnämnen. Betyget godkänd krävs för att få plats på ett nationellt gymnasieprogram. Många elever lämnar nu grundskolan utan komplett betyg. Det finns anledning fråga sig hur man resonerat i skolutredningen bakom dagens målstyrda skola (SOU 1992:94) angående elevernas förutsättningar och om uppfattningen förändrats jämfört med betänkandet som initierade gr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24177
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011