GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
D-uppsatser (- 2009) >

Hur iranska äldre patienter och deras anhöriga upplever strokevården


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24034

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24034_1.pdf305KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur iranska äldre patienter och deras anhöriga upplever strokevården
Other Titles: How Iranian elderly patients and their relatives experience stroke care
Authors: Azad, Victoria
Issue Date: 7-Dec-2010
Degree: D-uppsats
Student essay
Keywords: stroke
nursing
ethnicity
culture care
multicultural families
transcultural
multicultural
URI: http://hdl.handle.net/2077/24034
Appears in Collections:D-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011