GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
D-uppsatser (- 2009) >

Närståendes upplevelse av information i samband med att en anhörig överflyttas från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24033

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24033_1.pdf304KbAdobe PDF
View/Open
Title: Närståendes upplevelse av information i samband med att en anhörig överflyttas från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning
Other Titles: Relatives experience of information when a relative is transferred from intensive care unit to a general ward.
Authors: Sjöstrand, Alexander
Issue Date: 7-Dec-2010
Degree: D-uppsats
Student essay
Abstract: SAMMANFATTNING Introduktion: Patientens upplevelse av en överflyttning från intensivvården till vårdavdelning, liksom närståendes upplevelse av överflyttningen finns beskrivet i tidigare forskning. Denna forskning visar att överflyttningen kan vara en problematisk process både för patient och närstående samt att adekvat och kontinuerlig information är av stor vikt för de närstående. Det är dock få studier som beskriver kvalitén på den information de närstående får i samband med överflyttnin... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24033
Appears in Collections:D-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011