Show simple item record

dc.contributor.authorPettersson, Linda
dc.contributor.authorMelin, Evelina
dc.date.accessioned2010-11-29T10:12:16Z
dc.date.available2010-11-29T10:12:16Z
dc.date.issued2010-11-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23975
dc.description.abstractTidigare ansåg man att barn inte kunde uppleva och känna smärta för att deras nervsystem inte var fullt utvecklat. I början av 1980-talet utfördes vissa operationer av prematura och nyfödda barn med enbart muskelrelaxantia och lustgas. De senaste 20 åren har forskning på området bedrivits och många studier har visat att barn i stor utsträckning underbehandlats och deras smärta har undervärderats. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse kan det vara väldigt svårt att göra en adekvat smärtbedömning. För att kunna skatta någon annan människas smärta måste man förstå det språk som personen uttrycker sig med. Comfort Theory skildrar patientcentrerad omvårdnad och beskriver välbefinnande och dess betydelse för patienter och deras hälsa. Människan har olika typer av behov. Genom att sjuksköterskan möter och arbetar för att tillgodose dessa behov kan patienten uppleva befrielse, lugn och lindring samt transcendens. Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur barn, 0-6 år, uttrycker upplevelsen av smärta samt hur sjuksköterskans bedömning av barns smärta sker. Litteraturstudien byggde på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att barn uttryckte smärta verbalt bl.a. med ord och ljud och icke-verbalt med t.ex. gråt, jämmer och gnäll. Smärtuttrycken var även fysiologiska såsom ökad hjärtfrekvens och förändrat andningsmönster. Grimasering och påverkat rörelsemönster var ansiktsuttryck respektive kroppsliga uttryck för smärta. Sjuksköterskan använde sig av en rad olika symtom och tecken i sin bedömning av barns smärta exempelvis gråt och hjärtfrekvens. Kunskap, erfarenhet och utbildning påverkade antalet använda indikatorer. Då alla barn är olika och unika kan uttrycken skilja sig mycket åt. Ökad kunskap hos sjuksköterskor skulle kunna leda till större förståelse för barns smärta. Det kan också leda till att sjuksköterskan bättre kan smärtbedöma, hantera och lindra barns smärta.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleO, aj, aj, aj, aj buff..." - barns uttryck för smärta samt sjuksköterskans bedömningsv
dc.title.alternativeO, aj, aj, aj, aj buff..." - children´s expressions of pain and nurses´ assessmentsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record