GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Nationellt centrum för matematikutbildning/NCM >
Forskningsrapporter >

Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Gymnasieskolan hösten 2009


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23880

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23880_1.pdfRapport387KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_23880_3.pdfIntervjuguide134KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_23880_4.pdfEnkät614KbAdobe PDF
View/Open
Title: Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. Gymnasieskolan hösten 2009
Authors: Bergqvist, Ewa
Bergqvist, Tomas
Boesen, Jesper
Helenius, Ola
Lithner, Johan
Palm, Torulf
Palmberg, Björn
Issue Date: 2010
Extent: 65 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Nationellt centrum för matematikutbildning/NCM
URI: http://hdl.handle.net/2077/23880
Appears in Collections:Forskningsrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011