NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. Centrumet finns vid Göteborgs universitet och samverkar med Chalmers. NCM leds av en föreståndare som, tillsammans med centrumets medarbetare, omsätter de övergripande beslut styrelsen fattar.

Collections in this community

Recent Submissions