GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Masteruppsatser / Institutionen för kulturvetenskaper >

Ungdomsorganisationerna och jämställdhet...erna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos 90 svenska ungdomsorganisationer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23858

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23858_1.pdf501KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ungdomsorganisationerna och jämställdhet...erna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos 90 svenska ungdomsorganisationer
Authors: Kindahl, Sofie
Issue Date: 29-Oct-2010
Degree: Student essay
Keywords: jämställdhet
jämställdhetsdiskurser
ungdomar
ungdomsorganisationer
diskursanalys
kön
Abstract: Titel: Ungdomsorganisationerna och jämställdhet…erna - en diskursanalys av talet om jämställdhet hos 90 svenska ungdomsorganisationer Författare: Sofie Kindahl Handledare: Elin Lundsten Examinator: Berit Larsson Typ av arbete: Självständigt arbete för masterexamen i genusvetenskap, 15 hp Tidpunkt: Vårterminen 2010 Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka förståelsen av begreppet jämställdhet inom svenska ungdomsorganisationer, samt vilken förståelse av kön s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23858
Appears in Collections:Masteruppsatser / Institutionen för kulturvetenskaper

 

 

© Göteborgs universitet 2011