GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Magisteruppsatser >

Specialpedagogens yrkesroll i skolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23857

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23857_1.pdf261KbAdobe PDF
View/Open
Title: Specialpedagogens yrkesroll i skolan
Authors: Romgård, Carina
Dahlberg Sträng, Kerstin
Issue Date: 29-Oct-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats Specialpedagogiska programmet 90 hp
VT10-2611-28 Specped
Keywords: yrkesroll
specialpedagogik
samarbete
kommunikation
Abstract: Syfte: Specialpedagoger har under sin studietid och genom att arbeta ute i verksamheterna tillägnat sig en bred kompetens. I den här studien vill vi studera specialpedagogens yrkesroll i skolan samt undersöka lärares och rektorers syn på specialpedagogens roll i skolans verksam-het. Centrala frågeställningar är: • Hur organiserar skolan sin specialpedagogiska verksamhet? • Hur upplever specialpedagogerna att deras kompetens används? • Hur används specialpedagogens kompetens? Teori: Den... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23857
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011