Show simple item record

dc.contributor.authorAronsson, Gunnar
dc.contributor.authorAstvik, Wanja
dc.contributor.authorGustafsson, Klas
dc.date.accessioned2010-10-22T11:14:45Z
dc.date.available2010-10-22T11:14:45Z
dc.date.issued2010-10
dc.identifier.isbn978-91-85971-24-4
dc.identifier.issn0346-7821
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23826
dc.description.abstractSammanfattning Aronsson G, Astvik W & Gustafsson K (2010) Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa – en studie av förskola, hemtjänst och socialtjänst. Arbete och Hälsa 2010;44(7) Studiens övergripande syfte var att undersöka arbetsförhållanden som är förknippade med ackumulering av stress och bristande återhämtning och att studera hur återhämtning är relaterat till hälsoaspekter. Studiegruppen var anställda inom förskola, hemtjänst och socialtjänst och kom från två relativt stora kommuner (n = 193). Återhämtning eller brist på återhämtning antogs vara en betydelsefull förmedlande länk mellan arbetsvillkor och hälsa/ohälsa och sjukfrånvaro. Datainsamling skedde genom en enkät och den totala svarsfrekvensen var 79 %. En klusteranalys gav tre kluster "Återhämtade“ och “Ej återhämtade“ är yttergrupper, som omfattar 36 respektive 25 procent av totalgruppen medan mellangruppen utgjorde 39 procent. Gruppen ej återhämtade får ses som en riskgrupp för ohälsa. Gruppen uppvisar hela kedjan av riskfaktorer – problematiska arbetsvillkor på vilka de svarar med ökad ansträngning och kompenserande strategier. Trots betydligt högre ohälsorapportering har de inte högre sjukfrånvaro, vilket sannolikt hör samman med att de ersätter sjukfrånvaro med sjuknärvaro. I socialtjänsten är det hela 43 procent som tillhör den ej återhämtade gruppen. Regressionsanalyser med kontroll för bakgrundsvariabler visar att den icke återhämtade gruppen hade en signifikant högre relativ risk för sämre självskattad hälsa än personer i den återhämtade gruppen. Ännu kraftigare riskökningar fanns för de fem symtom som därutöver analyserades. Avslutningsvis diskuteras praktiska slutsatser och nya forskningsfrågor.sv
dc.description.sponsorshipDenna studie har genomförts inom projektet ”Strategier för hälsa och kvalitet i välfärdstjänstearbete” och har finansierats av AFA Försäkring (Dnr 060004) samt genom stöd från Stockholm Stress Center vid Stockholms universitet.sv
dc.format.extents 34sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitetsv
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsasv
dc.relation.ispartofseries2010;44(7)sv
dc.subjectarbetsmiljö, stress, återhämtning, hälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro,sv
dc.subjectkompensatoriska strategier, välfärdstjänstearbete, förskola, hemtjänst, socialtjänst.sv
dc.titleArbetsvillkor, återhämtning och hälsa - en studie av förskola, hemtjänst och socialtjänstsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv
dc.gup.price150 kr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record