GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Jonsereds herrgård >
Seminarierapporter >

Västra Götaland. Från försök till förebild?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23811

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23811_1.pdf27393KbAdobe PDF
View/Open
Title: Västra Götaland. Från försök till förebild?
Authors: Björklund, David
Issue Date: 2009
Extent: 38 sidor
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Organization: Jonsereds herrgård
Abstract: Den förste januari 2009 fyllde Västra Götalandsregionen tio år. Men historien om det västsvenska storlänet började inte 1999 – vid det laget hade en ny länsindelning redan diskuterats i många år. Redan på 1960-talet höjdes röster för en reform, byggd på uppfattningen att länsindelningen och landstingen var föråldrade, och under de kommande decennierna lade flera statliga utredningar fram betänkanden. Ordentlig fart fick processen dock först 1991 då regeringen tillsatte den så kallade Väst... more
ISBN: 978-91-978014-0-9
URI: http://hdl.handle.net/2077/23811
Appears in Collections:Seminarierapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011