Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson, Ellinorsv
dc.contributor.authorAndersson, Karinsv
dc.date.accessioned2010-10-04T07:35:22Z
dc.date.available2010-10-04T07:35:22Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23708
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med undersökningen är att identifiera vilka bilder av sexualitet som skolan idag vill förmedla och därur kommer vår huvudfråga: Vilka bilder av sexualitet förmedlas i det empiriska materialet? Ett socialkonstruktioniskt synsätt används i undersökningen då diskursanalys är både teori och metod. Det material som analyseras är från 1956 Handledning i sexualundervisning och från 000 referensmaterialet ”Kärlek känns! förstår du”. Resultaten av vår analys visar att den bild av sexualitet som framkommit är likartad i de båda undersökta materialen och därav drar vi slutsatsen att samma diskurs råder idag som när sexualundervisningen blev obligatorisk i den svenska grundskolan. Dock har några mindre förändringar i diskursen funnits. Den normativa sexualiteten i materialet är heterosexuell och ingår i ett kärlekssammanhang. Ett utforskande av sexualiteten och lusten utanför detta sammanhang beskrivs som farligt. Vidare förknippas sexualiteten starkt med individens identitetsskapande och denna starka identitet ska skapa en slags etik och moral. Den normativa sexualiteten utgår ifrån binära kön och dessa ges olika handlingsutrymmen i och med deras subjektspositioner. Då den heterosexuella matrisen är rådande får mannen ett större handlingsutrymme än kvinnan och därmed blir hans sexualitet aktiv medan kvinnans blir passiv. Dessutom har vi har sett att homosexualiteten är den avvikande sexualiteten och att andra sexualiteter osynliggörs då de inte nämns överhuvudtaget. De förändringar som skett i diskursen sedan 1956 är kärlekssammanhanget har ändrat innebörd från äktenskapet till den heterosexuella parrelationen och att homosexualiteten gått från att ses som en oart till att ses som naturlig. Den bild av sexualitet som framkommer i undersökningen stämmer inte överens med det som styrdokumenten förmedlar och som lärare är det viktigt att vara medveten om vilka bilder material tillgängligt för undervisningen förmedlar och om de i sin tur stämmer överens med de bilder som finns i styrdokumenten.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectsexualitetsv
dc.subjectsexualsynsv
dc.subjectreferensmaterial till sex-sv
dc.titleVilken bild av sexualitet vill skolan förmedla? En diskursanalys av sexualsyn i material för undervisning i sex och samlevnadsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record