Show simple item record

dc.contributor.authorBrink, Mariasv
dc.contributor.authorDaniela, Hanischsv
dc.date.accessioned2010-10-04T07:34:24Z
dc.date.available2010-10-04T07:34:24Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23656
dc.description.abstractSyfte Syftet med den här uppsatsen är att belysa motivationsbegreppet ur ett elevperspektiv. Utifrån en bred anknytning till tidigare forskning om konceptet motivation, uttryckt i forskarnas språk, ska motivationskonceptet förklaras med elevernas egna ord, i ett ”elevnära” språk. Huvudfrågor Hur beskriver elever sin skolsituation och motivation med avseende på relation till lärare, hemmet och jämnåriga, den egna förmågan och sina prestationer? Vad får elever att vilja lära sig i skolan och vilka drivkrafter ligger bakom detta? Metod och material Uppsatsen är en kvalitativ studie i form av intervjuer, som genomfördes utifrån en socio-kognitiv motivationsdefinition med elever ur årskurs 9. Resultat Vår studie visar att elevers motivation påverkas positivt när de är delaktiga i planeringen av lektioner och arbetssätt, när de får bestämma sin egen arbetstakt och när undervisningen är varierad. Goda relationer mellan elever och lärare gynnar också motivationen. Lärare, som har förmåga att motivera, utmanar eleverna med skoluppgifterna och är samtidigt lyhörda för deras behov. Även engagerade föräldrar som formulerar förväntningar verkar motiverande. Inställningen i kamratgruppen präglar individens uppfattning om skolan. Vidare har elever i årskurs 9 redan hunnit etablera en fast uppfattning om sin egen förmåga. Den skapar förväntningar om hur de kommer att klara kommande uppgifter, vilket i sin tur styr graden av motivation. Betydelse för läraryrket Elevers motivation och intresse korrelerar med deras studieresultat. En förståelse för vad elever uppfattar som motiverande och hur de själva förklarar sin egen motivation hjälper alla lärare att undervisa på ett sätt som lyfter eleverna och skapar större engagemang i skolan.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectattributionsteorisv
dc.subjectelevers självuppfattningsv
dc.subjecthögstsv
dc.titleDet är bra om man får bestämma lite själv … – en kvalitativ undersökning om motivation i årskurs 9sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record