Show simple item record

dc.contributor.authorStrand, Ericasv
dc.date.accessioned2010-10-04T07:33:57Z
dc.date.available2010-10-04T07:33:57Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23632
dc.description.abstractSammanfattning Studien har två sammankopplade syften. För det första ville vi beskriva de teoretiska motiveringarna till varför Waldorfpedagogiken grundar sig på konstnärlig undervisning och på vilket sätt den konstnärliga undervisningen används i icke-traditionellt konstnärliga ämnen som matematik och svenska för de tidigare åldrarna. Vi ville därigenom även diskutera lärarens roll som undervisnings- och uppfostringskonstnär. För det andra var vi intresserade av att undersöka elevers och lärares erfarenhet och inställning till den konstnärliga undervisningen i läs-, skriv- och matematikinlärningen för de tidigare åldrarna. Intervjudelen omfattade sju elever i fyra årskurser och två klasslärare på en Waldorfskola. Vi har också intervjuat två elever som har gått ur Waldorfskolan. Resultatet av den teoretiska delen av studien visar att Waldorfpedagogiken bygger på en helhetssyn av barnet, vilket motiverar den konstnärliga undervisningen. Waldorfskolan vill med lärarens hjälp engagera hela barnet. De själsliga förmågorna vilja, känsla och tanke måste stimuleras genom upplevelser och aktiviteter för att barnet skall känna lust för lärandet som i sin tur leder till en fördjupad förståelse och kunskap som består. Målet är att få fria och självständiga individer. Resultatets betydelse för läraryrket är att det skapar förutsättningar för lärare att bli inspirerad till att arbeta mindre lärobokstyrt och i stället använda sig av en konstnärlig undervisning som ger upplevelser och aktiviteter för ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Resultatet av intervjudelen visade att eleverna var nöjda med sitt sätt att lära sig på. Den konstnärliga undervisningen ur lärarnas perspektiv stämde överrens med våra teoretiska utgångspunkter i intervjufrågorna. Den manliga läraren strävade efter att vara en undervisnings- och uppfostringskonstnär och gav oss tydliga exempel på hur man kan arbeta i Waldorfskolan för att skapa upplevelser för barnen. Ett exempel på en upplevelse var när han klädde ut sig till en arabisk trollkarl i samband med att han introducerade arabiska siffror för barnen.  sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectWaldorfpedagogiksv
dc.subjectämnesintegreringsv
dc.subjectarbetssättsv
dc.subjectsksv
dc.titleWaldorfpedagogik Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktiksv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record