Now showing items 1-1 of 1

    • Hur skapas en Wallenstammare? 

      Karlsson, Kristin (2011-07-20)
      Syftet med studien är att undersöka hur Wallenstams introduktionsprogram förhåller sig till den idealbild som ges i litteraturen. Genom att ta reda på hur personalchefen, avdelningschefer och arbetsgrupper upplever ...