Now showing items 1-1 of 1

    • Attrahera, motivera och behålla – Employer branding på Attendo Care 

      Welander, Pauline; Neuman, Karl (2011-07-14)
      Syftet med den här studien är att göra en nulägesanalys på Attendo Care för att undersöka hur de i dagsläget arbetar med att presentera sig som en attraktiv arbetsgivare. Vidare ska studien undersöka hur Attendo Care kan ...