Now showing items 1-1 of 1

    • I flexibilitetskravens fotspår 

      Söderlund, Kajsa; Nordgren, Amelia (2011-07-20)
      Syftet med studien var att få en bättre förståelse för hur distansarbetande säljares arbetstrivsel ser ut. Utgångspunkt har tagits i Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM), och dess tre komponenter: begriplighet, ...