Now showing items 1-1 of 1

    • Konsten att klara sig på toppen 

      Granath, David; Stümer, Michael (2011-07-20)
      Att verka som chef i en kulturorganisation är en komplex uppgift. Organisationen har ofta begränsade resurser och institutionella normer, vilket kan verka hämmande för chefers och medarbetares kreativitet. Syftet med ...