Show simple item record

dc.contributor.authorEricson, Mats
dc.date.accessioned2010-09-30T10:33:27Z
dc.date.available2010-09-30T10:33:27Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23570
dc.description.abstractArbetsmiljöverkets kungörelse om medicinska kontroller i arbetslivet har medfört ett behov hos företagshälsovården att kunna genomföra sådana kontroller t ex bland personer som utsätts för lokala vibrationer från vibrerande handverktyg. För att pröva värdet av vibrametri (bestämning av vibrationströsklar) med en ny typ av utrustning – en VibroSense Meter® - vid bedömningen av eventuella nervskador hos arbetare adderades metoden till Previas rutinundersökning för vibrationsexponerade. Sju personer undersöktes. Sex av dessa hade arbetat på ett gjuteri mellan 3 månader till 11 år. En färsk exponeringsutredning visade att samtliga överskred insatsvärdet för hand-armvibrationer (2,5 m/s2) och tre personer dessutom gränsvärdet (5 m/s2). Den sjunde deltagaren i undersökningen hade tung vibrationsexponering efter decennier i byggbranschen. Previas rutin inkluderade ett frågeformulär och klinisk läkarundersökning. Efter denna genomfördes vibrametrin. Enligt formuläret rapporterade sex av de sju personerna domningar eller stickningar i händerna. Två personer hade dessutom andra neurologiska symptom med möjlig association till vibrationsexponering. Vid klinisk undersökning noterades lätt nedsatt kraft i pekfingrets abduktion hos tre personer, däribland de två som angivit ytterligare symptom . Vibrametrin visade patologiska värden i ett fall, normalt vibrationssinne hos fem av de undersökta medan den sjunde personen inte kunde medverka. Tidsåtgången för vibrametrin var i genomsnitt närmare en halvtimme, vilket innebär en väsentlig kostnadsökning för kunden. Det medicinska värdet av metoden för det aktuella ändamålet bedömdes vara begränsat. Slutsatsen av denna lilla studie blev att vibrametri med VibroSense Meter® inte är något angeläget tillskott vid riktade hälsoundersökningar av vibrationsexponerade, men för att verkligen validera metoden krävs betydligt större undersökningsmaterial från flera håll.sv
dc.format.extent11 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2009sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleVibrametri – en tillgång vid medicinsk kontroll av vibrationsexponerade?sv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationAB Previasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record