Show simple item record

dc.contributor.authorAmrén, Karin
dc.date.accessioned2010-09-30T08:48:15Z
dc.date.available2010-09-30T08:48:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23563
dc.description.abstractBakgrund: Litteraturen om symtom på sikt efter strömgenomgång vid lågspänning är mycket sparsam. Uppföljning av strömgenomgång sker ej rutinmässigt. Syfte: Undersökning av vilka symtom, besvär eller skador som uppkom på sikt efter strömgenomgång vid lågspänning (<1000V). Undersökt grupp: Arbetstagare på ett företag inom energibranschen med ca 1500 anställda. Företagets statistik avseende elolycksfall 2006 -2008 gicks igenom och utav dessa plockades de personer ut som föreföll ha haft strömgenomgång. Man fann tio personer varav en person ej önskade delta i undersökningen. Den undersökta gruppen bestod av nio män i åldrarna 20-42 år (medelvärde 31 år) med god kunskap om elteknik. Metod: Samtliga deltagare i studien djupintervjuades enligt en strukturerad checklista. Innan undersökningen skickades ett formulär ut avseende smärtskattning och kroppsdiagram. Utförlig läkarundersökning genomfördes avseende nerver, muskler, kärl, hud och psyke. Den psykiska undersökningen utgick från screening formuläret Prime-MD. Dessutom utfördes audiogram på samtliga. Journalkopior inhämtades från sjukhus och primärvård. Resultat:. De flesta symtomen debuterade i anslutning till strömgenomgången men det fanns även besvär som debuterade en månad efter elolycksfallet. De kroniska symtom som personerna uppgav bestod främst av muskelvärk (2/9) och domningar (2/9). Vid undersökningen uppmättes nedsatt muskelkraft (4/9) och nedsatt känsel (4/9). En person hade nytillkommen hörselnedsättning och en person beskrev uttalad oro och ångest som varade i minst en månad. Två personer beskrev symtom som inte kom direkt utan debuterade en viss tid efter strömgenomgången. En person fick nytillkommet öronsus och ytterligare en person beskrev smärtor och stelhet i nacken med start en månad efter strömgenomgången. Slutsats: Det är vanligt med symtom efter strömgenomgång vid lågspänning. Besvären kommer ofta omedelbart men vissa symtom debuterar inte förrän efter viss latens. Psykiska symtom förbises ofta vid det akuta omhändertagandet. Det finns inte etablerade rutiner kring hur och när strömskador följs upp. Jag föreslår därför en första uppföljning senast inom en månad efter strömgenomgång för att på bästa sätt kunna förebygga och hantera framför allt psykiska symtom men också för att kunna ta hand om och dokumentera övriga kvarstående symtom efter strömgenomgång.sv
dc.format.extent11 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2009sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleVilka besvär och skador kan uppstå på sikt efter strömgenomgång vid lågspänning?sv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationAB Previasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record