Show simple item record

dc.contributor.authorJin, Ying
dc.date.accessioned2010-09-29T13:11:23Z
dc.date.available2010-09-29T13:11:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23550
dc.description.abstractMånga av landets företagshälsovårdenheter har svårt att rekrytera företagsläkare. För att kunna möta företagens och samhällets behov av en professionell sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, samt förebyggande arbetsmiljöarbete och lagreglerade hälsoundersökningar, behöver antal anställda inom företagshälsovård, inkluderat företagsläkare att öka. En undersökning av yngre AT-läkarnas kännedom om företagssjukvård och intresse att arbeta som företagsläkare presenteras i denna rapport. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur kännedomen ser ut om företagshälsovård, rehabiliteringsarbete samt intresset för att specialisera sig inom området och i framtiden arbeta med detta bland de blivande läkarna. Undersökning är byggd på enkät undersökning och intervjuer. Totalt har 50 enkäter skickats till AT-läkare vid Landstinget Västmanland och sju svar har kommit in. 10 personer har slump mässigt valts ur lista över alla AT-läkare för intervjuer. Åtta telefon intervjuer har utförts. Tyvärr var svarsfrekvensen väldigt låg, vilket gör att man inte kan dra några säkra konklusioner. Det som eventuellt går att utläsa är att man borde göra mer för att öka information och kännedom i området FHV för att öka intresse hos både läkarestuderande och AT-läkare. Ökad information ger också ökade valmöjligheter. AT-läkarna tycker att företagsläkare utför ett viktigt arbete och borde ha en större roll och en högre status. Därmed behövs mer konkret information om vilken arbetsuppgifter en företagsläkare har, hur en företagshälsovård fungerar i sin helhet, var en företagsläkare har sin roll inom verksamheten, hur en arbetsdag ser ut för en företagsläkare och hur specialiteten ligger till lönemässigt i förhållande till andra specialiteter.sv
dc.format.extent13 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2007/2008sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleFöretagsläkare – framtidens specialitet?sv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationAB Previasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record