GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

Kulturarv och identitet. Vilken roll spelar kulturarvet och dess betydelse för identitetsskapande i gymnasial historieundervisning?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23383

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23383_1.pdf193KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kulturarv och identitet. Vilken roll spelar kulturarvet och dess betydelse för identitetsskapande i gymnasial historieundervisning?
Authors: Sabatini, Serena
Issue Date: 16-Sep-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats ULV 4/LAU 925:2
VT10-2611-16 U/V
Keywords: kulturarv
identitet
gymnasieskola
historiekursplan
lärande
mångfald
Abstract: Syfte Studien syftar till att undersöka vilken roll kulturarvet spelar samt dess betydelse för identitetsskapande i gymnasial historieundervisningen. För att nå undersökningens syfte kommer historielärarnas perspektiv på temat samt deras erfarenhet i arbetet med kulturarv att analyseras. Undersökningen är avgränsad till gymnasieskolor i Västsverige, huvudsakligen i Kungsbackas och Göteborgs kommuner. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att föreslå möjliga aktiviteter och genomförbara proje... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23383
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011