Now showing items 1-1 of 1

    • Hur bibehåller brandmannen sin hälsa och kondition 

      Aronsson, Mikael (Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademinUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, 2007)
      Personal inom räddningstjänsten som arbetar med rök- och kemdykning utsätts för extrem fysisk och psykisk belastning. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att tillse att personalen årligen undersöks för att uppfylla ...