Now showing items 1-1 of 1

    • Självskattningstest - ett verktyg för att mäta graden av utmattning 

      Wrede, Helene; Abel-Karlsson, Ivonne (Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin, 2008)
      Undersökningen är ett pilotprojekt med syfte att konstruera och utprova ett enkelt självskattningstest som hjälpmedel för att bedöma allvarlighetsgraden av Utmattningssyndrom. Studien inkluderade 25 konsekutiva patienter ...