GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

Quo Vadis, TMS? En kvantitativ enkätstudie om undervisningen i, och utvecklingen av, en ny kurs på gymnasiet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23299

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23299_1.pdf697KbAdobe PDF
View/Open
Title: Quo Vadis, TMS? En kvantitativ enkätstudie om undervisningen i, och utvecklingen av, en ny kurs på gymnasiet
Authors: Forshamn, Jonas
Issue Date: 9-Sep-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats VAL
VT10-2611-13 U/V
Abstract: Efter drygt två års arbete sjösattes det nya teknikprogrammet för gymnasieskolan i juli år 2000. Programmål, kursplaner och kursmål hade tagits fram och en av de nya kurser som introducerades i samband med programmets lansering, var TEU 1207 Teknik, människa, samhälle (TMS). Kursen har sitt ursprung i den gamla kursen Teknologi A, som fram till dess bland annat hade getts på det naturvetenskapliga programmet. Teknologi A hade ett ganska stort mått av kontextuella moment, men TMS visade sig vara ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23299
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011