GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Working papers >

Godstransportköpares attityder, värderingar, intentioner och faktiska beteende


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23283

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23283_1.pdf1011KbAdobe PDF
View/Open
Title: Godstransportköpares attityder, värderingar, intentioner och faktiska beteende
Authors: Karlsson, Elisabeth
Issue Date: 2010
Publication type: report
Series/Report no.: FE-rapport
2010-419
Keywords: godstransportköpare
transportkvalitet
värderingar
attityder
intentioner
inköpsbeteende
kunskapsöversikt
state of the art
Abstract: Rapporten utgör en systematisk kunskapsöversikt beträffande svenska godstrans-portköpares attityder, värderingar, intentioner samt faktiska beteende. Utifrån de svenska un-dersökningar som genomförts de senaste tjugo åren (1990-2009) ges en sammanfattande bild av godstransportköparnas kvalitetskrav, kravens konsekvenser för val av transportlösning samt faktiskt inköpsbeteende. Begreppet transportkvalitet är centralt och i ett försök att skapa jämförbarhet mellan undersökningarna redovisas transp... more
ISSN: 1403-3704
URI: http://hdl.handle.net/2077/23283
Appears in Collections:Working papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011