GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

KULTURMÖTEN OCH KULTURKROCKAR I GRUNDSKOLAN. Vad är positivt med kulturmöten och kulturkrockar i grundskolan?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23273

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23273_1.pdf167KbAdobe PDF
View/Open
Title: KULTURMÖTEN OCH KULTURKROCKAR I GRUNDSKOLAN. Vad är positivt med kulturmöten och kulturkrockar i grundskolan?
Authors: Demaku, Sokol
Rahic, Danica
Issue Date: 6-Sep-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats ULV
VT10-2611-11 U/V
Keywords: kultur
kulturmöte
kulturkrock
mångfald
mångkulturell
Abstract: Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever och lärare i en grundskola uppfattar, talar om och hanterar kulturmöten och kulturkrockar. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv där vi tror att det sociala samspelet har en stor betydelse i individens utveckling. I litteraturgenomgången tar vi bland annat upp vad styrdokumenten och annan forskning säger och vad undervisningen innehåller. Metod: Undersökningen genomfördes i form av intervjuer av sex elever och tre l... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23273
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011