GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Kandidatuppsatser >

"Vad står det?" En kvalitativ studie om hur lärare stimulerar och främjar elevernas läsförståelse i år 1-3


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23272

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23272_1.pdf172KbAdobe PDF
View/Open
Title: "Vad står det?" En kvalitativ studie om hur lärare stimulerar och främjar elevernas läsförståelse i år 1-3
Authors: Music, Selma
Sacic Mesic, Selma
Issue Date: 6-Sep-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatuppsats
VT10-2611-09 U/V
Keywords: ordavkodning
läsförståelse
läsförståelsestrategier
Abstract: Syfte: Syfte med vår studie är att undersöka hur lärarna stimulerar och främjar elevernas läsförståelse. Teori: I vårt arbete utgår vi från läsförståelsestrategierna och Vygotskijs tänkande om den proximala zonen. Teorins fokus ligger på den aktiva eleven som ska i arbetet med vuxna erövra kunskap som ligger utanför sin existerande kognitiva förmåga. Metod: Vi har använt oss av kvalitativa studier och observationer. Vi har intervjuat sex pedagoger i två olika kommuner och observerat dem under ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23272
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011