GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Masteruppsatser >

Läxa - Vad styr? En studie i makten kring läxor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23264

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23264_1.pdf312KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läxa - Vad styr? En studie i makten kring läxor
Authors: Keszei, Marianne
Issue Date: 6-Sep-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Masteruppsats PDAU63
VT10-2611-02 Master
Keywords: läxor
diskurser
normer
makt
disciplinering
Abstract: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka makten kring läxan och hur läxan kan påverka människor. Jag vill också undersöka hur läxan framställs och bibehålls i dagens läxdiskurser. Teori: I den här uppsatsen studerar jag hur läxan och dess normer kan uppfattas ur ett maktperspektiv. Foucaults perspektiv på hur sociala fenomen skapas i och genom diskurser är centrala i uppsatsen. Jag studerar Foucaults syn på hur makten i dagens samhälle har flyttats från makthavarna till att individerna s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23264
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011