GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk >

Käppen i hjulen. Behärskning av svenska konventionaliserade uttryck bland gymnasieelever med varierande språklig bakgrund.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23261

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23261_1.pdf1662KbAdobe PDF
View/Open
Title: Käppen i hjulen. Behärskning av svenska konventionaliserade uttryck bland gymnasieelever med varierande språklig bakgrund.
Authors: Prentice, Julia
Issue Date: 2010
Extent: 145 sidor
Publication type: report
Publisher: Institutet för svenska som andraspråk
Organization: Göteborgs universitet
Series/Report no.: ROSA
12
Keywords: konventionaliserade uttryck
svenska som andraspråk
varierad språklig bakgrund
Abstract: Denna studie fokuserar behärskning av svenska konventionaliserade uttryck bland ungdomar med varierade språklig bakgrund. Materialet har samlats in med hjälp av en enkät som innehåller fyra test med fokus på olika aspekter av behärskningen av konventionaliserade uttryck. De kvantitativa resultaten visar att förstaspråkseleverna når signifikant högre resultat än andraspråkseleverna. Andraspråkseleverna med tidig startålder når dessutom signifikant högre resultat än de senare andraspråksinlä... more
ISSN: 1403-1353
URI: http://hdl.handle.net/2077/23261
Appears in Collections:ROSA. Rapporter om svenska som andraspråk

 

 

© Göteborgs universitet 2011