GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
MISS-Meddelanden från Institutionen för svenska språket >

I systrars och doktorers sällskap. Kommunikativa funktioner hos titlar på läkar- eller sjuksköterskeromaner på engelska och svenska


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23164

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23164_3.pdf733KbAdobe PDF
View/Open
Title: I systrars och doktorers sällskap. Kommunikativa funktioner hos titlar på läkar- eller sjuksköterskeromaner på engelska och svenska
Authors: Landqvist, Hans
Issue Date: Jun-2010
Extent: 130 sidor
Publication type: report
Publisher: Institutionen för svenska språket
Organization: Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket
Series/Report no.: MISS
63
Keywords: Översättning
funktionellt inriktad översättningsteori
romantitlar
populärpocketböcker
läkar- eller sjuksköterskeromaner
Abstract: Denna undersökning ägnas frågan hur kommunikativa funktioner hos titlar på läkar- eller sjuksköterskeromaner uttrycks. Materialet består av 288 titlar på romaner utgivna i den svenska Vita serien under 1970-, 1980- och 1990-talet. Av dessa är 130 engelska originaltitlar med sina svenska motsvarigheter, medan de återstående 28 romantitlarna är svenska originaltitlar. Den teoretisk-metodiska utgångspunkten för undersökningen utgörs av Christiane Nords funktionellt inriktade översättningsteori, ti... more
ISSN: 1102-4518
URI: http://hdl.handle.net/2077/23164
Appears in Collections:MISS-Meddelanden från Institutionen för svenska språket

 

 

© Göteborgs universitet 2011