GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Att välja att inte välja: en studie i polyamori


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23115

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23115_1.pdf367KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att välja att inte välja: en studie i polyamori
Authors: Wikberg Grissler, Karin
Sandström, Sofia
Issue Date: 12-Aug-2010
Degree: Student essay
Keywords: Polyamori, normer, tvåsamhet, relationer
Abstract: Syftet med vår uppsats är att utifrån ett feministiskt– och queerteoretiskt perspektiv kritiskt granska tvåsamheten samt försöka förstå polyamorösa förhållanden utifrån det omgivande samhällets normer kring relationer. Polyamori ses i den här uppsatsen som långtidsförhållanden med betoning på känslosam involvering och intimitet, i motsats till polygami har både män och kvinnor möjlighet att ha flera partner. Vi har analyserat empirin utifrån ett feministiskt- och queerteoretisktperspektiv.... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23115
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011