GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Föräldrarnas syn på ungdomars minskande alkoholdrickande – En kvalitativ studie i Öckerö kommun


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23093

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23093_1.pdf373KbAdobe PDF
View/Open
Title: Föräldrarnas syn på ungdomars minskande alkoholdrickande – En kvalitativ studie i Öckerö kommun
Authors: Börjesson, Karin
Issue Date: 11-Aug-2010
Degree: Student essay
Keywords: Ungdomar, alkohol, föräldrar
Abstract: Jag har i denna kvalitativa uppsats studerat föräldrars inställning till ungdomars minskade alkoholkonsumtion i Öckerö kommun. Öckerö kommuns drogvaneundersökningar, som görs på den enda kommunala högstadieskolan, visar på att de ungdomar som inte druckit alkohol har ökat med 70 procent från år 2003. Mitt syfte med studien är att ta reda på vad det är som har gjort att ungdomarnas alkoholdrickande minskat med utgångspunkt i föräldrarnas attityder och handlande. Jag ska även titta på eventuella s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23093
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011