GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Licentiatavhandlingar / Institutionen för medicin >

Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22708

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22708_1.pdfLicentiate thesis326KbAdobe PDF
View/Open
Title: Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering
Other Titles: The importance of personality and beliefs about medication for adherence to asthma medication regimens
Authors: Emilsson, Maria
E-mail: maria.emilsson@hv.se
Issue Date: 2010
University: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Institution: Institute of Medicine. Department of Internal Medicine, Krefting Research Centre.
Parts of work: I. Axelsson M, Emilsson M, Brink E, Lundgren J, Torén K, Lötvall J. Personality, adherence, asthma control and health-related quality of life in young adult asthmatics. Respir Med. 2009;103(7):1033-1040
VIEW ARTICLE


II. Emilsson M, Berndtsson I, Lötvall J, Millqvist E, Lundgren J, Johansson Å, Brink E. The influence of personality traits and beliefs about medicines on adherence to asthma medication treatment.
Extent: 44 s.
Publication type: licentiate thesis
Keywords: astmakontroll
följsamhet
hälsorelaterad livskvalitet
personlighet
uppfattning
läkemedel
astma
Abstract: En okontrollerad astma kan leda till komplikationer i lungor och luftvägar. Astma kan kontrolleras med läkemedelsbehandling men fullständig astmakontroll uppnås inte alltid. Den vanligaste orsaken till att astmakontrollen inte uppnås är brister i följsamheten till astmamedicinering. Syfte: 1) Att undersöka om personlighetsdrag hos unga vuxna med astma var relaterad till astmakon-troll och hälsorelaterad livskvalitet, samt belysa samband mellan personlighetsdrag och följsamhet till regelbunden a... more
ISBN: 978-91-633-6466-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/22708
Appears in Collections:Licentiatavhandlingar / Institutionen för medicin

 

 

© Göteborgs universitet 2011