GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård >

Lastkupan på stallet i Österäng - ett rekonstruktionsförfarande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22579

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22579_1.pdf22687KbAdobe PDF
View/Open
Title: Lastkupan på stallet i Österäng - ett rekonstruktionsförfarande
Authors: Törnqvist, Johannes
Issue Date: 15-Jun-2010
Degree: Student essay
Keywords: Lastkupa
skullport
takkupa
frontespies
stolpverk
ekonomibyggnad
stall
Österäng
Ryholm
Löfvenskiöld, Charles Emil
Sundius, PG
typritning
lantbruksarkitektur
rekonstruktion
Sketchup
uppmätning
byggnadsundersökning
byggnadsvård
takkonstruktion
timber framing
dormer
building examination
building conservation
Abstract: För att återskapa en kraftigt skadad lastkupa i en stallbyggnad har två andra byggnader med liknande lastkupor mätts upp och typritningar av Charles Emil Löfvenskiöld studerats. Uppmätningarna har renritats som tredimensionella modeller i Google Sketchup. Modellerna har jämförts och undersökningen resluterat i ett rekonstruktionsförslag till lastkupan i Stallet på Gamlegården i Österäng. Abstract: To restore a heavily damaged roof construction of a loft door in a stable has two other buildings w... more
Description: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2010
URI: http://hdl.handle.net/2077/22579
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård

 

 

© Göteborgs universitet 2011