GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Obligatoriska upplysningar till vilken nytta? -ur en analytikers perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22526

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22526_1.pdf656KbAdobe PDF
View/Open
Title: Obligatoriska upplysningar till vilken nytta? -ur en analytikers perspektiv
Authors: Carlsson, Malin
Åman, Matilda
Issue Date: 8-Jun-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning
09-10-64M
Keywords: Obligatoriska upplysningar, analytiker
Abstract: Omfattningen av de obligatoriska upplysningar som noterade bolag, enligt internationell reglering, måste lämna i notsystemet i sina årsredovisningar har ökat och fortsätter att öka väsentligt. Det saknas dock en definition på vad dessa typer av upplysningar egentligen innebär, regleringen anger endast exempel på vad som kan innefattas. Vidare saknas det mer kunskap om hur olika användare ser på och använder sig av de obligatoriska upplysningarna. Syftet med den här studien är att få en inblick ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22526
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011