Miljöenheten ansvarar för universitetets samlade miljöarbete. Miljöenheten fungerar som ett stöd till universitetsledningen för att driva miljöarbete, men också som ett internt stöd för övriga universitetet. Mer information: Miljöenhetens webbplats

Collections in this community

Recent Submissions

  • Grönheter Maj 2010 

    Bjuhr Männer, Jonna (2010-05-28)
    Grönheter är ett nyhetsbrev som ges ut sista fredagen varje månad av Miljöenheten på Göteborgs universitet. Innehåller en sammanfattning av vad som hänt på miljöområdet under aktuell månad. Mestadels interna nyheter och ...
  • Hållbarhetsredovisning 2009 

    Unknown author (Miljöenheten, Göteborgs universitet, 2010-05-12)