GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
The School of Film Directing / Filmhögskolan >
Masteruppsatser >

Slow Down - På jakt efter fantasins källa. En rapport från ett projekt med riktat drömarbete.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22419

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22419_1.pdf65571KbAdobe PDF
View/Open
Title: Slow Down - På jakt efter fantasins källa. En rapport från ett projekt med riktat drömarbete.
Authors: Blidberg, Ingrid
Issue Date: 27-May-2010
Degree: Student essay
Keywords: drömarbete
Bosnak
skådespelare
Filmhögskolan
Abstract: I min hypotes påstår jag att det finns kunskap i vårt omedvetna, som det går att komma åt. Den går på tvärs mot hur vi ser på kunskap i vårt västerländska samhälle. Kunskap syftar oftast på inlärda förmågor, som vetenskapligt går att bekräfta och belägga. Det finns säkert de som godtar att det finns kunskap i vårt omedvetna, men går den att komma åt? Att vägen dit går genom drömarbete kan vara provocerande i vår rationella värld. Jag vill undersöka om det är förnuftigt att arbeta med drömmar för... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22419
Appears in Collections:Masteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011