GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Licentiatuppsatser >

Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett gränsland


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22357

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22357_1.pdf1054KbAdobe PDF
View/Open
Title: Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett gränsland
Authors: Ackesjö, Helena
Issue Date: 17-May-2010
Extent: 146
Publication type: licentiate thesis
Keywords: läraridentiteter
förskoleklass
URI: http://hdl.handle.net/2077/22357
Appears in Collections:Licentiatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011