GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Research Report >

Hotell och Human Resource Management: Har de en gemensam framtid?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22308

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22308_1.pdf748KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hotell och Human Resource Management: Har de en gemensam framtid?
Authors: Sandoff, Mette
Issue Date: 30-Apr-2010
Extent: 66
Publication type: report
Organization: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborg universitet
Series/Report no.: FE-rapport
2010-418
Keywords: hotell
human resource management
service management
standardisering
utbildning
människosyn
humanism
Abstract: Skriften fokuserar hotellbranschens specifika förutsättningar och bidrar till att förstå branschens utveckling, särskilt när det gäller personalområdet. Fältmaterial från 2001 respektive 2009 visar på både likheter och skillnader. De diskussioner som förs relateras till teori inom service management – som fokuserar serviceverksamheters särskilda betingelser – samt HRM – som tydligt adresserar hantering av personalfrågor. Andra teoretiska begrepp som lyfts in i diskussionerna är standardisering, ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22308
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011