GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Work Science / Institutionen för arbetsvetenskap >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för arbetsvetenskap >

Engagemang efterfrågas: Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22303

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22303_1.pdfThesis, fulltext and cover6098KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_22303_2.pdfSpikningsblad / Abstract20KbAdobe PDF
View/Open
Title: Engagemang efterfrågas: Hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean
Other Titles: Commitment wanted: How three manufacturing companies seek their workers’ contribution when implementing lean production
Authors: Berglund, Richard
E-mail: richard.berglund@swerea.se
Issue Date: 24-May-2010
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Work Science ; Institutionen för arbetsvetenskap
Date of Defence: 2010-06-18
Disputation: Fredagen den 18 juni 2010, kl. 14.15, Sal10, Vasaparken
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Skrifter från institutionen för arbetsvetenskap
8
Keywords: commitment
participation
involvement
change
improvement
management
lean
production
manufacturing
case study
Abstract: Organizations and their management want committed and engaged co-workers. Involvement, participation and active contribution from workers are particularly sought when lean production is introduced. Researchers and external stakeholders often question the motives behind these aspirations from managers and question whether they deserve to be regarded as sincere. Thus, it is of interest to investigate the balance between speech, action and effect. Three manufacturing companies have been followed d... more
ISBN: 978-91-974504-9-2
ISSN: 1651-6125
Description: I nästan alla organisationer hoppas ledningen på engagerade medarbetare. Man vill ha människor som agerar på eget initiativ i linje med organisationens bästa, som vill hugga i lite extra när det gäller, som samspelar med övriga i organisationen och som bidrar till att utveckla företaget. Är inte deklarationen "Personalen är vår viktigaste resurs" mer regel än undantag? När nu Lean införs på bred front inom industrin betonas vikten av medarbetarnas medverkan ytterligare. Men hur gör man som företagsledning för att skapa engagemang? Varför skulle medarbetarna välja att engagera sig? Avhandlingen bygger på ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring. Projektet har följt utvecklingen inom tre tillverkande företag som arbetar med Lean och där ledningen haft en uttrycklig ambition om engagerade medarbetare. Hur ville man gå till väga? Vad hände i praktiken? Vilka effekter kunde man se? Detta beskrivs inom tio områden som visade sig ha stor betydelse: • Vision och strategi • Tilltro till människor • Ledningens aktiva medverkan • Långsiktigt tänkande • Individuell anpassning • Ansvar och befogenheter i arbetslagen • Möjlighet att påverka • Utmaning • Lärande • Del av vinsten
URI: http://hdl.handle.net/2077/22303
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för arbetsvetenskap
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011