GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Magisteruppsatser >

Specialpedagogisk handledning i förskolan. En deskriptiv intervjustudie om tio förskollärares upplevelser och erfarenheter av specialpedagogisk handledning i förskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22247

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22247_1.pdf328KbAdobe PDF
View/Open
Title: Specialpedagogisk handledning i förskolan. En deskriptiv intervjustudie om tio förskollärares upplevelser och erfarenheter av specialpedagogisk handledning i förskolan
Authors: Alkstrand, Maria
Provén, Monica
Issue Date: 19-Apr-2010
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats Specialpedagogiska programmet/SPP 600
HT09-2611-06 Specped
Keywords: handledning
förskola
Abstract: Syfte Studien är en deskriptiv studie av upplevelser och erfarenheter förskollärare har av specialpedagogisk handledning i förskolan. Frågeställningar • Upplever förskollärarna att den specialpedagogiska handledningen har förändrats över tid? • Har förskollärarna upplevt behov av specialpedagogisk handledning? • Vad upplever förskollärarna att den specialpedagogiska handledningen har handlat om? • Vad upplever förskollärarna att den specialpedagogiska handledningen främst handlar om, ens... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22247
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011