GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Sociology / Sociologiska institutionen (-2011) >
Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen ) >

Bilder av ett yrke - en studie av personalvetarens yrkesroll


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22235

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22235_1.pdf398KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bilder av ett yrke - en studie av personalvetarens yrkesroll
Authors: Hilmersson, Mona
Issue Date: 16-Apr-2010
Degree: Student essay
Keywords: personalvetare
yrkesroll
strategiskt personalarbete
Karasek
Abstract: Alla delar i Ulrich och Brockbanks modell för HR- medarbetares roller ingår i relativt stor utsträckning i personalvetarens yrkesroll. Vanligast är rollen som strategisk partner och rollen som funktionsexpert. Att en stor del av respondenterna innehar majoriteten av Ulrich och Brockbanks roller visar även att yrkesrollen för en stor del av respondenterna är komplex. När det gäller det strategiska personalarbetets betydelse för yrkesrollen tenderar personalchefer att inneha en strategisk position... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22235
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Sociology / Sociologiska institutionen )

 

 

© Göteborgs universitet 2011