GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Reports / Rapporter / Institutionen för svenska språket >

Alfabetiseringsutbildning i Norden 2007


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22146

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22146_1.pdf822KbAdobe PDF
View/Open
Title: Alfabetiseringsutbildning i Norden 2007
Authors: Franker, Qarin
Issue Date: 22-Mar-2010
Publication type: report
Organization: Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket
Abstract: Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning. En samverkansgrupp bestående av representanter från respektive nordiskt land har med hjälp av medel från Nordplus Voksen genomfört kartläggningen. Samverkansgruppen har representerats av: · Nationellt Centrum för sfi och sv... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22146
Appears in Collections:Reports / Rapporter / Institutionen för svenska språket

 

 

© Göteborgs universitet 2011