GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag >

Berätta, förklara och uppenbara. Om textens intentionalitet i Sven Delblancs Prästkappan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22125

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22125_1.pdf554KbAdobe PDF
View/Open
Title: Berätta, förklara och uppenbara. Om textens intentionalitet i Sven Delblancs Prästkappan
Authors: Agrell, Beata
Issue Date: 1981
Extent: 77 s.
Publication type: book chapter
Publisher: University of Gothenburg
Organization: University of Gothenburg. Department of Comparative Literature
Citation: Perspektiv på prosa. Göteborgsstudier i litteraturvetenskap tillägnade Peter Hallberg och Nils-Åke Sjöstedt. Red Birgitta Ahlmo-Nilsson, Sverker Göransson & Hans-Erik Johannesson, s. 217-293.
Keywords: Sven Delblanc
mise-en-abîme
receptionsestetik
Abstract: Receptionsestetisk studie av Sven Delblancs roman Prästkappan (1963). Undersöker hur en i texten inskjuten berättelse speglar den omslutande textens och därmed förebildar en läsarposition.
ISBN: 91-86270-01-X
URI: http://hdl.handle.net/2077/22125
Appears in Collections:Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag

 

 

© Göteborgs universitet 2011