GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag >

Klassgränser, kulturblandning och nya läsarter: estetik, didaktik och ideologi i svensk arbetarlitteratur c:a 1910


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22124

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22124_1.pdf308KbAdobe PDF
View/Open
Title: Klassgränser, kulturblandning och nya läsarter: estetik, didaktik och ideologi i svensk arbetarlitteratur c:a 1910
Authors: Agrell, Beata
Issue Date: 2008
Extent: 9 s.
Publication type: book chapter
Publisher: Åbo: Åbo Akademis förlag
Organization: University of Gothenburg. Department of Comparative Literature
Citation: Gränser i nordisk litteratur/ Borders in Nordic Literature. IASS XXVI 2006. Red. Heidi Grönstrand & Ulrika Gustafsson, 2008, I s. 93-102
Keywords: arbetarlitteratur
Maria Sandel
litteraturhistoria
klass
estetik
begrundande läsart
didaktik
Abstract: Artikeln diskuterar hur det tidiga 1900-talets svenska arbetarlitteratur deltar i omförhandlingen av politiska och kulturella gränser genom att bryta upp rågången mellan estetik, didaktik och ideologi. Det tidiga 1900-talet innebar i västvärlden kulmen på en rad omvälvande förändrings-processer, som hörde med till moderniseringen: industrialisering, urbanisering, proletarisering, sekularisering, demokratisering, massmedialisering. I dess spår följde politiska omvälvningar som första världskriget... more
ISBN: 978-951-765-418-0
URI: http://hdl.handle.net/2077/22124
Appears in Collections:Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag

 

 

© Göteborgs universitet 2011