GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Literature, History of Ideas, and Religion / Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion >
Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag >

Brukslitteratur, skönlitteratur och medkänslans estetik – betraktelse över läsarter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22123

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22123_1.pdf189KbAdobe PDF
View/Open
Title: Brukslitteratur, skönlitteratur och medkänslans estetik – betraktelse över läsarter
Authors: Agrell, Beata
Issue Date: 2007
Extent: 13 s.
Publication type: book chapter
Publisher: Stockholm/ Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion
Organization: University of Gothenburg. Department of Comparative Literature
Citation: Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red. Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg, 2007, s. 87–99.
Keywords: receptionsestetik
litteraturhistoria
Främmandegöring
Margareta Ekström
W Iser
H R Jauss
T Adorno
Abstract: Receptionsteoretisk och responsestetisk ansats. Diskussion av den skönlitterära textens möjligheter att via olika retoriska grepp styra läsandet. Åskådningsexempel: Margareta Ekströms novell "Långt lidet" (i samlingen Överfallet, 1963).
ISBN: 978-91-7139-793-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/22123
Appears in Collections:Artiklar, bokkapitel, konferensbidrag

 

 

© Göteborgs universitet 2011