GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
D-uppsatser (- 2009) >

Att lyssna på musik under anestesi - patienters upplevelser


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22091

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22091_1.pdf233KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att lyssna på musik under anestesi - patienters upplevelser
Other Titles: Listening to music under anesthesia - an account of patient experiences
Authors: Trängeberg, Örjan
Issue Date: 9-Mar-2010
Degree: D-uppsats
Student essay
Keywords: omvårdnad
anestesi
musiklyssning
upplevelser
Abstract: Introduktion: Många studier i ämnet musiklyssning under anestesi beskriver hur fysiologiska parametrar påverkas hos patienter som får lyssna på musik under en operation. Kvalitativa studier saknas som beskriver hur patienten upplever att få lyssna på musik under anestesi. En omvårdnadsteoretiker, vars teori studeras, utgör bakgrunden till de vårdvetenskapliga utgångspunkterna. Begrepp som lidande och trygghet lyfts fram och sätts i relation till ämnet. Syfte: Att beskriva patienters upplevels... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22091
Appears in Collections:D-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011