Show simple item record

dc.contributor.authorMartinsson, Klara
dc.contributor.authorSjöstrand, Johanna
dc.date.accessioned2010-03-05T13:48:27Z
dc.date.available2010-03-05T13:48:27Z
dc.date.issued2010-03-05T13:48:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/22072
dc.description.abstractSpiralanvändning tycks öka i yngre åldersgrupper och hormonspiral föreslås allt oftare till kvinnor som inte har varit gravida (nollgravida). Den kliniska erfarenheten av spiralinsättning i denna grupp är begränsad och det saknas vetenskapligt underlag avseende behov av och vilken typ av premedicinering som är adekvat. Syftet med denna studie var att utvärdera smärtupplevelsen vid spiralinsättning hos nollgravida i förhållande till given premedicinering samt att utvärdera vilken premedicinering som gav bäst effekt vid spiralinsättning hos nollgravida kvinnor. Metoden var en kvantitativ och deskriptiv observations- och tvärsnittstudie. Denna utfördes som ett led i vårdutveckling inom primärvården i Södra Bohuslän. Studien innebar en kartläggning av premedicinering till nollgravida kvinnor som kom för spiralinsättning under perioden maj 2008-september 2009. 71 patienter inkluderades, medelåldern var 21,7 år och medelvärdet för BMI (body mass index) var 23,3. Resultatet visade att 58 patienter (81,6 %) hade fått någon form av premedicinering så som NSAID eller paracetamol, dessa preparat gavs i ibland i kombination och i några fall även tillsammans med misoprostol (Cytotec®) som togs vaginalt. Drygt hälften hade fått hormonspiral insatt och resterande kopparspiral. Smärta vid ingreppet skattades i medel till VAS 5,0. Majoriteten av insättarna (86 %) bedömde svårighetsgraden vid insättningen som ”enkel och okomplicerad”. De patienter som fått misoprostol vaginalt i kombination med NSAID angav VAS under insättning till medel 5,7. De kvinnor som endast fått peroral smärtlindring skattade smärtan till VAS 5,1 och de som inte tog någon smärtlindring 4,2. Skillnaden var inte statistiskt signifikant. Vid korttidsuppföljning inom en vecka angav 55 % att de haft svår mensvärk eller krampartad smärta men av varierande duration. Vid uppföljning efter tre månader var 90,6 % av kvinnorna nöjda med sin spiral. Slutsatsen var att spiralinsättning hos nollgravida i de flesta fall skattas som ett enkelt och okomplicerat ingrepp. Det gick dock att se ett samband mellan svårighet att sätta in spiral med ett högt BMI. De kvinnor som inte tagit någon premedicinering hade lägst smärtskattning. Gruppen som fått misoprostol hade högst smärtskattning. Av det undersökta materialet går det ej att dra någon slutsats om vilken premedicinering som kvinnorna bör få. Men det är viktigt att den som ska sätta in spiralen poängterar vikten av att ta smärtlindring efter insättningen, då många kvinnor har kraftigt ont efter insättningen. Användandet av misoprostol behöver värderas ytterligare.en
dc.language.isosween
dc.subjectspiralen
dc.subjectspiralinsättningen
dc.subjectnollgravidaen
dc.subjectnollparaen
dc.subjectsmärtaen
dc.subjectpremedicineringen
dc.subjectmisoprostolen
dc.titleSmärta vid spiralinsättning hos kvinnor som inte har varit gravidaen
dc.title.alternativePain during insertion of an intrauterine contraceptive device among women who have never been pregnanten
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record